Roznos letákov

Neadresný roznos letákov

 • Neadresný roznos letákov, novín, prospektov, brožúr a iných reklamných materiálov do schránok bytov, rodinných domov a firiem.
 • Roznos letákov realizujeme niekoľkokrát týždenne do schránok a reklamných boxov domácností a firiem vo všetkých regiónoch Slovenska. Ponúkame Vám komplexné riešenie Vašej distribúcie od grafického návrhu letáku, cez tlač letákov až po samotný roznos do domácností, alebo firiem podľa Vášho výberu.
 • Kontrolu roznosu letákov realizujeme po každej distribúcii svojími internými kontrolórmi priamo v teréne, telefonicky, alebo na požiadanie klienta do 48 hod. od ukončenia roznášania letákov formou klientskej kontroly. Z každej vykonanej kontroly je vyhotovený protokol.

Ponúkame Vám viacero možností roznosu letákov

 • roznášanie letákov, novín, prospektov, brožúr a iných reklamných materiálov do schránok, reklamných boxov a miest určených k neadresnému roznosu letákov.
 • roznášanie letákov, vzoriek a ostatných reklamných materiálov, ktoré sú doručované priamo do schránok domácností a firiem
 • roznášanie letákov na kľučky dverí, jedna z najefektívnejších foriem roznosu letákov
 • cielený neadresný roznos letákov a reklamných materiálov na základe aktívneho použitia geomarketingových nástrojov (spádové oblasti predajní, kúpna sila, PSČ, vek, príjem ...)

Uvádzané možnosti roznosu letákov realizujeme v rámci celej SR. Úspešnosť letáku závisí od viacerých aspektov napr. výberu farieb, grafického znázornenia, ceny ponúkaného produktu alebo služby a pod.

Štandardné formáty letákov

 • A6 (105×148 mm)
 • A5 (148×210 mm)
 • A4 (210×297 mm)
 • DL (99×210 mm)

Cenu za roznos letákov určuje

 • množstvo letákov
 • váha letáku
 • rozmer letáku

Cenová ponuka

V prípade záujmu o roznos letákov, vypracovanie cenovej ponuky poprípade distribučného plánu, nás kontaktujte.